66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-15

اجزای سه تار، آموزشگاه سه تار، آموزش سه تار، آموزشگاه موسیقی سه تار، آموزشگاه موسیقی تهران

اجزا سه تار
ساز سه‌تار دارای دو قسمت کاسه و دسته است. در انتهای دسته پنجه قرار دارد که محل قرارگرفتن گوشی‌هاست.

•کاسه طنینی سه تار
• صفحه رو سه تار
• خرک سه تار
• دسته سه‌تار
• پرده سه تار
• شیطانک سه تار
• سرپنجه سه تار
• سیم گیر سه تار
• تعداد و جنس سیم‌ها در ساز سه تار
• گوشی سه تار

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز