66433301 (021)

09126433301

آهنگسازی

آهنگسازی
آهنگسازی یکی دیگر از بخش های اساسی و مهم آموزش موسیقی است که در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.هنرجویان این دوره ابتدا با مبانی و تئوری موسیقی آشنا می شوند و هارمونی را به خوبی می آموزند.پس از آن با بخش های مختلف آهنگسازی با نرم افزار آشنا می شوند.استاد رضایی دوره های آهنگسازی با نرم افزار را به هنرجویان علاقه مند آموزش می دهند.دوره های آهنگسازی با نرم افزار در آموزشگاه موسیقی تاج بخش همراه با آموزش به روز ترین نرم افزار های آهنگسازی برگزار می شود.
شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره های آموزش آهنگسازی در آموزشگاه موسیقی تاج بخش با راه های ارتباطی ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز