66433301 (021)

09126433301

آموزش آواز

آموزش آواز
آموزش آواز در سبک های پاپ ,سنتی ,جاز و راک در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.هنرجویان می توانند با توجه به استعداد حنجره و توانایی صدای خود سبکی که در خوانندگی به آن علاقه دارند را انتخاب نمایند.آموزش آواز در آموزشگاه موسیقی تاج بخش به صورت تخصصی انجام می شود.
آواز تخصصی در دو سبک پاپ و سنتی در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود. مدرس صداسازی ،آواز پاپ و سلفژ جناب آقای رضایی هستند. همچنین تدریس آواز سنتی برای گروه خانم ها و گروه آقایان در آموزشگاه موسیقی تاج بخش برگزار می شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر از دوره های آموزش آوازدر آموزشگاه موسیقی تاج بخش با راه های ارتباطی ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز