66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

آشنایی با ساز سنتور بخش4، آموزشگاه سنتور، آموزش سنتور، آموزشگاه موسیقی سنتور، آموزشگاه سنتور نواب

انواع سنتور
-سنتور لاکوک
نوع دیگر از سنتور که امروزه رواج یافته است سنتور لاکوک است که از آن بیشتر اوقات در تک‌نوازی‌ها و بداهه نوازی ها استفاده می‌شود و در مقایسه با سنتور سُل کوک صدای زیرتری دارد و از نظر کوک نیز یک پرده بالاتر ازسنتور سُل کوک می‌شود این سنتور نیز از نوع 9 خرک می‌باشد. کلاف جلو 80 سانت، کلاف عقب 33 سانت، قطرسنتور 26 سانت، ضخامت چوب کلاف 15 تا 16 میلیمتر و ضخامت صفحه از نوع معمول کمتر است.

– سنتور سی‌کوک
نوع دیگر سنتور سی‌کوک نام دارد که ابعاد آن از سنتور لاکوک نیز کمتر است.

– سنتور کروماتیک
نوع دیگر، سنتور کروماتیک نامیده می‌شود که دارای سه اکتاو و نیم است و در کارهای ارکستری از آن استفاده می‌شود. کلیه سیم های این سنتور سه تایی است (به استثناء هشت خرک سمت راست زرد) و نت‌خوانی این نوع ساز با کلید سُل و روی خط دوم حامل نوشته می‌شود.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز