66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

معرفی ساز دف

دف نیز از پوست‌صداهای یک‌طرفه است که قالبی گرد و اندازه‌هایی متفاوت دارد که ممکن است زنگوله (زنگ- حلقه- زنجیر) داشته باشد.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز