66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

ساز های ایرانی بادی

سازهای بادی به سازهایی گفته می‌شود که دمیده شدن هوا در آن‌ها باعث تولید صدا گردد.
ساز های ایرانی بادی همگی در متن زیر آمده اند:
سازهای بادی: فلوت، نی، قره نی، نی انبان، کرنا، با لابان، وزله، سرنا، نفیر، دونیه، شمشال

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز