66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

اجزای مختلف در یک گیتار

اجزای گیتار
• سردسته
• خرک
• گوشی‌ها (برای کوک کردن ساز)
• فرت (Fret)
• Truss Rod (پیچی که برای تنظیم انحنای دسته به کار می‌رود)
• Inlays (تزییناتی که نقش راهنما را دارند و معمولاً پشت فرت‌های ۳ ۵ ۷ ۹ ۱۲ ۱۵ ۱۷ ۱۹ ۲۱ ۲۴ قرار می‌گیرند)
• دسته
• پاشنه (اتصال بدنه با دسته)
• بدنه
• پیکاپ ها (pickups)
• قسمت‌های مربوط به مدار الکتریکی (تنظیمات ولوم و تن صدا)
• خرک پایینی (Bridge)
• صفحه پیک گارد (گاهی برای مخفی کردن مدارها و گاهی صرفاً برای جلوگیری از خش‌دار شدن رنگ بدنه در اثر برخورد پیک به مرور زمان)
• صفحهٔ پشتی
• صفحهٔ جلویی
• قسمت‌های جانبی
• سوراخ صدا (معمولاً دارای تزییناتی به نام rosset)
• سیم‌ها
• saddle (تنظیم‌کننده ارتفاع هر سیم)
• فرت بورد (چوبی که فرت‌ها روی آن کوبیده شده‌اند)

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز