66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

ساز های ایرانی در گروه زهی

انواع سازهای ایرانی و ساختمان آن‌ها
از حیث جنس سه نوعند: - فلزی - سفالی - چوبی

و از لحاظ نوع و شکل تولید صوت به سه گروه تقسیم می‌شوند:

سازهای زهی مانند:
زخمه‌ای: تار، دوتار، سه تار، گیتار ، عود، تنبور، بربط، چگور، رباب، قانون، چنگ
کششی: کمانچه، قیچک، سرود
زهی – کوبشی: سنتور

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز