66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

بازی تمرین ویولن

1.برای درهم برهم کردن چیزهایی همه آن چیزهایی که میخواهید تمرین کنید(.مثلا آهنگ های جالب که میدانید چگونه آنرا می نوازید) را روی کاغذ های جداگانه بنویسید آنها را توی شیشه بریزید و تکان بدهید ۳ تا ۵ تای انها را بردارید و برای جلسه آن روز تمرین کنید .
2. .برای یک متن مشکل از چارک ها برای حفظ مسیر پیشرفت تان استفاده کنید، ۳ت ا روی طرف راست سر پایه ی موسیقی تان قرار دهید .هر بار که شما متن را به درستی نواختید، یک واحد به سمت راست سر پایه ی موسیقی حرکت کنید .اگر شما موفق نشدید مجبورید همه‌ی چارک های نت ها را روی سمت چپ سر پایه را دوباره بنوازید.هدف شما حرکت همه‌ی ۳ جایگاه به سمت راست پایه با نواختن متن به صورت صحیح سه بار در یک ردیف است .

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز