66433301 (021)

09126433301

  • 1397-08-14

چگونه جلساتی موثر و مفید در کلاس های ویولن داشته باشیم؟

1.قبل از جلسه حرکات ساده برای گرم کردن انجام دهید برای اینکه انگشتان آرنج و گوشهایتان آماده ی نواختن شوند.
2. .از یک زمان سنج(اسبابی برای تعیین زمان دقیق در موسیقی )با یک ضرب ثابت استفاده کنید در زمانی که موسیقی تمرین میکنید. شما همچنین می‌توانید از یک زمان سنج برای به چالش کشیدن خودتان و نواختن های گام های مختلف موسیقی استفاده . Tempo یکی از بهترین برنامه های زمان سنج است که شما می‌توانید امتحان کنید.
3. .در نقاط مختلف تمرین صدای خودتان را ضبط کنید. شما هیچگاه مجبور نیستید آنها را با کسی به اشتراک بگذارید مگر اینکه خودتان بخواهید. می‌توانید از آنها به عنوان ابزار یادگیری استفاده کنید. با گوش کردن به آنچه ضبط کرده اید چیزهای جدیدی درباره ی نوازندگی تان خواهید شنید.
4. .با دقت کلوفان بزنید(.کلوفان یا رزین انگم سخت و شکننده ی زرد رنگی است که آن را به آرشه ی ویولن میمالند).اگر صیفی کلوفان را روی آرشه بزنید صدایی که تولید میشود گوش خراش می شود. اگر به اندازه ی کافی به آرشه نزنید دامنه پویایی شما را پایین میاورد. مطمئن شوید که همه‌ی این نکات حفاظتی برای آرشه ی ویالونتان را بررسی کرده اید.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز