66433301 (021)

09126433301

ارگ(کیبورد)
ساز ارگ در زمره ساز های کلاویه ای یا کلید دار غربی است که در گروه آموزش ساز هاس غربی یا کلاسیک در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.
اُرگ از سازهای کلاویه ای یا کلید داراست که نت‌های آن بر روی صفحه‌کلید اجرا می‌شود. این ساز از قدیمی‌ترین سازها در فرهنگ اروپائی است و در اجرای موسیقی مذهبی و کلیسائی از دیرباز بکار میرفته است.در منابعی که در زبان فارسی و عربی منتشر شده اند از این ساز با نام ارغنون نیز یاد می کنند.

استادقربانی مدرس ساز کیبورد در آموزشگاه موسیقی تاج بخش هستند.استاد قربانی تحصیلات خود را در زمینه موسیقی گذرانده اند و نگارش کتاب نت در زمینه کیبورد برعهده ایشان بوده است.استاد قربانی در گروه های مختلف موسیقی به عنوان نوازنده حضور داشته اند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز