66433301 (021)

09126433301

ترومپت
ساز ترومپت در دایره ساز های غربی جای می گیرد که در گروه ساز های غربی یا کلاسیک آموزشگاه موسیقی تاج بخش از مبتدی تا حرفه ای تدریس می شود.
لوله ترومپت به صورت مخروطی ویژه ‌است که به دهانه‌ای ناقوسی منتهی می‌شود لوله این ساز تا سده ۱۵ به شکل مستقیم ساخته می‌شده و از آن به بعد به شکل منحنی ساخته می‌شود. بر روی لوله سه دکمه مشاهده می‌شود که اولی باعث ازدیاد طول لوله برای بدست آوردن یک پرده بم می‌شود، فشار دکمه دوم صوت را نیم پرده و فشار دکمه سوم یک پرده و نیم پایین می‌آورد.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز