66433301 (021)

09126433301

فلوت
فلوت (Flute) از سازهای بادی است که برخلاف دیگر سازهای این دسته، صدای آن نه از لرزش قمیش، بلکه از نوسان هوای دمیده‌ شده بر لبهٔ دهنی (یا تیغهٔ هواییِ) ساز تولید می‌شود. فلوت جزو سازهای بادی بدون زبانه است و انواع مختلفی دارد.ساز فلوت در انواع مختلف آن در آموزشگاه موسیقی تاج بخش به صورت حرفه ای تدریس می شود.فلوت کلید دار و فلوت ریکوردر از انواع مختلف ساز فلوت هستند که در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.
استاد محسنی از اساتید با تجربه و به نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش هستند که ساز تخصصی فلوت را به هنرآموزان علاقه مند تدریس می کنند. استاد محسنی از اعضای نوازندگی گروه های به نام موسیقی نیز هستند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز