66433301 (021)

09126433301

پرکاشن
پرکاشن از جمله سازهای غربی کوبه است که در آموزشگاه موسیقی تاج بخش به صورت حرفه ای و آکادمی تدریس می شود.
پرکاشن در لغت به معنای ضربه ای یا کوبه ای است و شامل هرسازی که از طریق ضربه ارتعاش ایجاد می کند,می شود. ساز پرکاشن ، توسط دست و یا مضراب (چوب) به صدا در می آیند و بعد از صدای انسان ، جزو کهن ترین سازهای موسیقی در تاریخ محسوب میشود. پرکاشن که بخشی از آلات موسیقی در ارکسترها محسوب می شوند ، می تواند متشکل از سازهایی همچون تیمپانی ، طبل کوچک ، طبل بزرگ ، سنج ، مثلت و دایره زنگی باشد. همچنین میتواند متشکل از ابزار غیر ضربی شامل سازهای زخمه ای هم باشد.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز