66433301 (021)

09126433301

دایره
ساز دایره یکی از ساز های کوبه ای اصیل ایرانی است که در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.این ساز بسیار شبیه به ساز دف است اما از نظر شکل ظاهری و صدایی که از آن تولید می شود با دف تفاوت هایی دارد.دایره از دف کوچکتر است و تعداد زنجیر هایی که به آن وصل شده است از دف بسیار کمتر است. نواختن ساز دایره در کشورهای آسیایی نظیر ایران, افغانستان , تاجیکستان و ... رواج دارد.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز