66433301 (021)

09126433301

تاریخچه و فعالیت های تاج بخش

آموزشگاه موسیقی تاج بخش فعالیت خود را از سال 1375 بطور رسمی آغاز کرده و در کنار اساتید مجرب و با تجربه آموزش کلیه سازهای غربی و ایرانی را برای تمامی سنین فراهم آورده است.

تاج بخش


خدمات آموزشی

ساز های ایرانی از قدیمی ترین ساز ها در سراسر جهان محسوب می شوند و تعداد آن ها بیش از 30 ساز اصیل ایرانی است. آموزش بیشتر ساز های ایرانی اصیل در کشور به صورت رسمی جریان دارد و آموزشگاه موسیقی تاجبخش یکی از برند های آموزش آکادمیک موسیقی محسوب می شود. ساز های ایرانی را بر اساس ناحیه و منطقه به انواع مختلفی دسته بندی کرده اند.معمولا ساز های اصیل ایرانی در دو گروه سازهای نواحی پارسی و ساز های سایر مناطق جای می گیرند.برخی از ساز ها از قدمت قابل توجهی برخوردار هستند و گروهی هم تا به امروز در زمره ساز های منسوخ محسوب می شوند.

تاج بخش


آهنگ سازی

یکی از خدمات آموزشی مهم آموزشگاه موسیقی تاج بخش,آموزش آهنگسازی است.دوره های مختلف آهنگسازی در آموزشگاه موسیقی تاج بخش ابتدا با برگزاری دوره آموزش مبانی تئوری موسیقی آغاز می شود.در دومین مرحله هنرجویان آهنگسازی با اپراتوری موسیقی آشنا می شوند و سپس دوره های ساخت ملودی را پشت سر می گذارند. به ترتیب پس از آن هنرجویان وارد مرحله تنظیم موسیقی وصدابرداری می شوند.

تاج بخش