66433301 (021)

09126433301

تدریس تئوری موسیقی

تدریس تئوری موسیقی
تدریس تئوری موسیقی و مبانی آن بر هر هنرجو و آموزنده موسیقی امری ضروری به حساب می آید.شما با شرکت در دوره های تئوری موسیقی آموزشگاه موسیقی تاج بخش با مبانی موسیقی دیکته موسیقی و سایر زیر شاخه های آن به طور تخصصی آشنا می شوید.
تئوری موسیقی و مبانی آن توسط استاد رضایی به هنرجویان عزیز آموزش داده می شود.استاد رضایی آهنگسازی را به صورت حرفه ای دنبال می کنند و به صورت کامل بر تئوری موسیقی و مبانی آن مسلط هستند.گذراندن دوره های تئوری موسیقی و مبانی آن مهارت هنرجویان را در فهم موسیقی به صورت چشمگیری افزایش می دهد.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز