66433301 (021)

09126433301

برگزاری کنسرت هنرجویان

برگزاری کنسرت هنرجویان
در آموزشگاه موسیقی تاج بخش هنرجویانی که بیش از یک سال در دوره های آموزش ساز به صورت انفرادی و گروه نوازی شرکت کنند، توسط اساتید خود در آموزشگاه موسیقی تاج بخش برای کنسرت سالیانه آموزشگاه موسیقی تاج بخش انتخاب می شوند.این کنسرت با اجرای هنرجویان آموزشگاه موسیقی تاج بخش و گاهی اضافه شدن چند استاد به گروه های نوازندگی برگزار می شود. برگزاری این دوره ها به این سبب است که هنرجویان تجربه نوازندگی در کنسرت ها و اجراهای بزرگ صحنه ای را داشته باشند. علاوه بر آن مهم ترین دلیل برگزاری کنسرت سالیانه هنرجویان ارتقاء سطح کیفی هنر آموزان در اجراهای زنده،افزایش مهارت های همنوازی و گروه نوازی و افزایش انگیزه برای ادامه راه در زمینه موسیقی برای هنرجویان است.این مهارت ها جز با شرکت در دوره های برگزاری کنسرت برای هنرجویان میسر نخواهد بود.چراکه دوره های برگزاری کنسرت هنرجویان به دوره های تک نوازی در کلاس های خصوصی تکنیکی بسیار متفاوت دارد.

تمرین های هنرجویان برای برگزاری کنسرت سالیانه آموزشگاه موسیقی تاج بخش حدود دو ماه تا دو ماه و نیم به طول می انجامد.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز