66433301 (021)

09126433301

دوره های موسیقی کودکان

دوره های موسیقی کودکان
دوره های موسیقی کودکان که معمولا با دوره ارف کودک آغاز می شود روشی است برای آموزش موسیقی متناسب با شرایط سنی کودکان.آموزش موسیقی از دوران کودکی در رشد فکری و مفزی کودک و همچنین موفقیت آینده او در حوزه موسیقی تاثیر بسزایی دارد.دوره های موسیقی کودکان با ساز های ارف, زایلوفون, متالوفون و پرکاشن ارف به انتخاب کودک, همراه است.کودکان پس از گذراندن این دوره ها با کمک مشاوره موسیقی و کشف استعدادشان در نوازندگی می توانند ساز خود را به صورت تخصصی انتخاب نمایند.

استاد شاکری در حوزه موسیقی،رشته های آموزش موسیقی به کودکان و موسیقی ایرانی را دنبال نموده اند. علاوه بر آن دانش آموخته گرافیک هستند. ساز تخصصی ایشان تار و سه تار است اما در آموزشگاه موسیقی تاج بخش به صورت تخصصی ارف کودکان را تدریس می کنند. دوره های روانشناسی و همچنین دوره های استعدادیابی کودک در زمینه موسیقی توسط استاد شاکری برگزار می شود. در مرحله ابتدایی آموزش موسیقی جلسات استعداد یابی را برای کودکان برگزار می شودکه شامل بلز و فلوت و پیانو کودک ... می شود.
شما می توانید برای آگاهی بیشتر از دوره های آموزش موسیقی در آموزشگاه موسیقی تاج بخش با راه های ارتباطی ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز