66433301 (021)

09126433301

دور ه های گروه نوازی

دور ه های گروه نوازی
هنرجویان پس از شرکت در دوره های آموزش ساز به صورت خصوصی و یا گروهی ,در گروه های گروه نوازی آموزشگاه موسیقی تاج بخش که متناسب با سبک هنرجویان تعیین می شود, حضور پیدا می کنند.دوره های گروه نوازی هنرجویان را برای برگزاری کنسرت ها واجراهای استیج آماده می کند و مهارت های نوازنگی آن ها را تا حد زیادی نسبت به قبلشان افزایش می دهد.
دوره های گروه نوازی سنتی توسط استاد آشنا به هنرجویان عزیز تدریس می شود.
هنرجویانی که دوره های شخصی و انفرادی موسیقی را با موفقیت پشت سر می گذارند وارد دوره های گروه نوازی می شوند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز