66433301 (021)

09126433301

ویولن
ساز ویولن که از ساز های زهی غربی است در گروه آموزشی ساز های غربی یا کلایسک در آموزشگاه موسیقی تاج بخش به صورت حرفه ای آموزش داده می شود.این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی غربی به حساب می آید.
برای نواختن معمولاً روی شانه چپ قرار می‌گیرد و با آرشه که در دست راست نوازنده است نواخته می‌شود.
کوک سیم‌های ویولن از زیر به بم به ترتیب: می (سیم اول)، لا (سیم دوم)، ر (سیم سوم)، سل (سیم چهارم).
نقش این ساز چه در ارکستر بزرگ چه به ‌طور جمعی و انفرادی بسیار پر اهمیت است. وجهه جهانی ویولن را می‌توان در سازگاری آن با فرهنگ‌های مختلف و حضور این ساز در موسیقی ملل مختلف دید.

استاد گودرزی مدرس ویولن ایرانی و کلاسیک در آموزشگاه موسیقی تاج بخش هستند.ایشان فارغ التحصیل موسیقی و ساز تخصصی ایشان برای تدریس ویولن است.ایشان بیش از 6 سال سابقه تدریس ویولن دارند و در گروه های مختلف موسیقی نیز به عنوان نوازنده فعالیت دارند.

سرکار خانم حسنی نیا دیگر مدرس ساز ویولن در آموزشگاه موسیقی تاج بخش هستند. ایشان تحصیلات آکادمیک خود را در حوزه موسیقی با ساز تخصصی ویولن دنبال نموده اند و با گروه های موسیقی زیادی همکاری داشته اند.

ثبت نام آموزشگاه موسیقی تاج بخش
خرید ساز