66433301 (021)

09126433301

  • 1398-02-25

درباره پیانوهای رویال ، نوازندگی پیانو ، آموزش پیانو، آموزشگاه پیانو، آموزشگاه پیانو نواب

پیانوهای رویال
مزیت اغلب پیانوهای رویال، محدوده دینامیکی قوی تر، ساختار باز که صدا می تواند آزادانه در جریان باشد (که کنترل و توصیف بهتری را میسر می کند)، صدای غنی تر، تکرار سریع تر، عملکرد نرم تر (استفاده از نیروی جاذبه به جای فنر بازگرداننده)، پدال ملایم واقعی، صدای بهتر (قابلیت کوک دقیق تر) و ظاهر بسیار تاثیرگذار است.

تنها استثنا، در کلاس رویال کوچک27 (اندازه ای کمتر از یک متر و 68 سانتی متر) است که صدای آن ها رضایت بخش نیست و ساز رویال واقعی نیست. بعضی از شرکت های سازنده، رویال های کوچکی را تولید کرده اند که کیفیت صدای مطلوبی دارند.

رویال های بزرگ تر را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:رویال هنرجویی (اندازه ای کمتر از یک متر و 90 سانتی متر) و رویال کنسرتی (که اندازه آن به سه متر هم می رسد). رویال های کنسرتی محدوده دینامیکی28 بیشتر، کیفیت صدای بهتر، عملکرد فوق العاده و کنترل صدای بهتری دارند.

در پیانوهای رویال نیاز به بررسی صدادهی چکش ها، بیشتر از پیانوهای دیواری است:در غیر این صورت صدای آن ها، بیش از حد تیز یا خشن می شود که دارنده آن ها ترجیح می دهد درب جعبه صدای پیانو را حین اجرا ببندد. البته از نظر تکنیکی نواختن با درب بسته پیانو هیچ مشکلی ندارد؛ اما افرادی که کمی وسواس دارند از این نوع تمرین دلسرد می شوند.

برای اجرا در رسیتال29ها، درب پیانو را برای کیفیت صدای بهتر باز می گذارند. در نتیجه بهتر است قبل از اجرا در یک رسیتال، در منزل نیز با درب باز تمرین کنید. در اتاق ها و سالن های بزرگ برگشت صدای کمتری وجود دارد که در نتیجه غرش پرسر و صدایی را که در اتاق کوچک به وجود می آید، نخواهید شنید.