66433301 (021)

  • 1397-08-15

اجزای سه تار، آموزشگاه سه تار، آموزش سه تار، آموزشگاه موسیقی سه تار، آموزشگاه موسیقی تهران

اجزا سه تار ساز سه‌تار دارای دو قسمت کاسه و دسته است. در انتهای دسته پنجه قرار دارد که محل قرارگرفتن گوشی‌هاست. •کاسه طنینی سه تار • صفحه رو سه تار • خرک سه تار • دسته سه‌تار • پرده سه تار • شیطانک سه تار • سرپنجه سه تار • سیم گیر سه تار • تعداد و جنس سیم‌ها در ساز سه تار • گوشی سه تار