66433301 (021)

  • 1397-08-14

ساز های ایرانی بادی

سازهای بادی به سازهایی گفته می‌شود که دمیده شدن هوا در آن‌ها باعث تولید صدا گردد. ساز های ایرانی بادی همگی در متن زیر آمده اند: سازهای بادی: فلوت، نی، قره نی، نی انبان، کرنا، با لابان، وزله، سرنا، نفیر، دونیه، شمشال