66433301 (021)

09126433301

  • 1397-12-19

نگاهی به سایر هم خانواده های دف بخش ششم، آموزش دف ، آموزش دایره ، آموزشگاه دف ، تدرس خصوصی موسیقی

بندیر
سازی شبیه به دف ایرانی ولی بدون حلقه است که در موسیقی ترکیه و کشورهای عربی مورد استفاده قرار می گیرد. این ساز اصالتا در موسیقی صوفی شهر قونیه در ترکیه نواخته می شود که آن را با دو دست یا در بین دو پا روی زمین قرار داده و می نوازند و یا مانند دف در آسمان گرفته و نواخته می شود. از ویژگی های صوتی این ساز صدای بم و تاثیر گذار آن بوده که فضایی رمز آلود و معنوی را خلق می کند. این ساز در ایران نیز مورد استفاده قرار می گیرد و مخصوصا نوازندگان تنبک همچون استاد پژمان حدادی از این ساز در ترکیب موسیقی ایرانی بسیار بهره گرفته اند.