66433301 (021)

09126433301

  • 1397-12-05

نگاهی به سایر هم خانواده های دف بخش سوم، آموزش دف ، آموزش دایره ، آموزشگاه دف ، تدرس خصوصی موسیقی

ریک
این ساز فریم درامی کوچکتر از دایره است که پیدایش آنرا اکثرا در مصر می دانند ولی به طور کلی در دنیای موسیقی عرب نقش خیلی مهمی را ایفا می کند . در ترکیه این ساز را با نام تف” Tef” می شناسند و امروزه در کشورهای غیر عرب زبان نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ریک دارای چند سنجک جفتی در اطراف کمانه ی خود می باشد و در گذشته با پوست ماهی ساخته می شده که امروزه نمونه های پوست مصنوعی آن رایج تر است. این ساز عموما در گروه های سنتی عربی_ترکی، در کنار بندیر و داربوکا قرار میگیرد و تکنیک ها و سونوریته ی زیبا و تاثیر گذاری دارد. استاد محمت آکاتای یکی از برجسته ترین نوازندگان این ساز می باشد.