66433301 (021)

09126433301

  • 1397-11-23

طرز کار گیتار برقی یا گیتار الکتریک ، آموزش گیتار ، آموزش انواع گیتار ، آموزش گیتار نواب ، آموزش گیتار میدان توحید

گیتار برقی یا همان گیتار الکتریک نوعی از گیتار است که نیاز به یک آمپلی فایر یا تقویت کننده صدا برای تغییر یا تقویت صدا دارد.
این گیتار به طور خاص از مشخصه های سبک راک و متال است اما در سبک های مختلف قابل استفاده است.
ویژگی های خاص گیتار الکتریک آن را به تبدیل به یکی از محبوب ترین سازهای قرن اخیر کرده است.

از تفاوت های گیتار برقی با گیتار آکوستیک که در درجه اول نظر افرادد را به خود جلب میکند ظاهر آن است.
گیتار الکتریک دارای بدنه ای باریک است که از فلز یا پلاستیک ساخته شده حال آن که گیتار آکوستیک از چوب ساخته شده و توخالی است.
گیتار آکوستیک توسط رزونانس تولید صدا میکند درحالی که گیتار برقی صدا دهی متفاوتی دارد که در ادامه خواهیم گفت.

تفاوت دیگر جنس سیم های آن است که گیتار آکوسیتیک از جنس پلاستیک یا فلز است اما گیتار الکتریک باید از جنس فلز باشد.
این امر به آن دلیل است که گیتار برقی برای تولید صدا از پدیده های الکتریکی و الکترومغناطیسی بهره میبرد.

با این تفاوت ها هردوی آن ها دارای فرتوت هستند و از ۶ سیم ساخته شده اند که با سرکوک تنظیم شده است

نحوه صدا دهی در گیتار برقی را در ادامه شرح خواهیم داد.
در گیتار الکتریک صدا به کمک پیک آپ های مغناطیسی تولید و به کمک پیچ های تنظیم، کنترل می شوند.
زمانی که گیتار برقی به آمپلی فایر و یا برد الکترونیکی دیگری متصل نباشد با ارتعاش سیم ها، تقریبا صدای قابل شنیدن به گوش نمی رسد،
چرا که بدون اتصال به یک برد الکتریکی و بدون بدنه توخالی، عاملی برای تشدید ارتعاشات سیم ها وجود ندارد.