66433301 (021)

09126433301

  • 1397-11-18

گیتارکلاسیک ،آموزش گیتار کلاسیک ، آموزش گیتار ، آموزشگاه گیتار ، آموزش گیتار نواب

گیتارکلاسیک
گیتار کلاسیک ریشه در تکنیک ها وتمریناتی دارد که نوازندگان وآهنگسازان در طی سالیان متمادی رعایت کرده اندوباگذشت زمان،به آنها وفادارمانده اند،قطعات مربوط به این سبک ، مشخصاً ازارکان ساختاری موسیقی کلاسیک پیروی می نماید. موسیقی کلاسیک به مطالعه وپژوهش نیاز داشته وشنونده بایداز انواع دوره های کلاسیک یعنی رنسانس،باروک،کلاسیک،رمانتیک،نئوکلاسیک،مدرن وآوا نگاردوفرم های مختلف این موسیقی شناخت داشته باشدوبه نوعی نوازندگی در این سبک،علاوه برتمرین وکسب تکنیک بالا،نیازمند مطالعه در زمینه های فوق می باشد.طی کردن دوره های آموزشی منظم واصولی برای بدست آوردن مهارتهای تکنیکی نوازندگی در این سبک الزامی است. نوازندگی گیتار کلاسیک به دوقسمت تقسیم می شود: ۱٫تکنوازی(Solo)،دونوازیDuett))، سه نوازیTrio))،چهارنوازیQuartet)) ۲٫کنسرتوConcerto))باارکستر استفاده از متدهای آموزشی نوازندگی گیتارکلاسیک برای کسانیکه قصد نولختن گیتار در سایر سبکها را دارند،دراغلب موارد ضروری میباشد. نخستین آهنگسازان گیتار،موسیقیدانهای سبک کلاسیک بودند که پایه ریزان این سبک از موسیقی برای ساز گیتار شناخته میشوند.شاید اشاره ای به تاریخچۀ این سبک و آهنگسازان و نوازندگان تاثیرگذارآن خالی ازلطف نباشد. اواخرقرن ۱۸ وآغاز قرن۱۹ را میتوان دوران تحول ساز گیتارنامید.تحولاتی همچون تبدیل گیتارازپنج سیم به شش سیم،سیمهای جفت به تک سیم،کوک جدیدوهمچنین شیوه های جدید در ساخت ساز.دوران شکوفایی گیتارکلاسیک رامیتوان سده ۱۹ نامید که مرهون شخصیتهایی همچون:فرناندو سور،مائورو جولیانی،دایونیسیو اگوادو،فرناندو کارولیوفرانسیسکوتارگا بوده است.در ادامه به معرفی تعدادی از شخصیتهای مهم این سبک میپردازیم: فرناندو سورFernando Sor (۱۷۷۸ – ۱۸۳۹) یکی ازبرترین آهنگسازان گیتار؛مبدا تکنیکهای بسیار برای گیتاروتمرینهای مختلف برای رشد تکنیک در نوازندگی گیتارکلاسیک. رسالۀ شیوۀ گیتارنوازی اوکه حاصل تجربیات اودرامرنوازندگی بود،یکی ازبرترین منابع آموزشی گیتاردرزمان خودمحسوب می شد.این رساله دارای بیش از۶۳اپوس میباشد که عمدۀ آنهابرای گیتارتنظیم شده است.سور،به حق شایسته عنوان بتهوون گیتاربود. مائورو جولیانیMauro Giuliani آثارمهم وقابل توجه او عبارتند از: سه کنسرتوگیتار،یک دورۀ فانتزی گیتارتنهاازشماره های۱۱۹تا ۱۲۴،چندسونات برای ویولون-گیتاروفلوت-گیتار،یک پنج نوازی(کوئینتت)برای گیتاروسازهای زهی به شمارۀ۶۵،چندمجوعۀ آوازی باهمراهی گیتار.همچنین چندین اثر سمفونیک نیزبرای اجرابا دوگیتارتنظیم کرده وازاوتعداد زیادی اثرآموزشی وتمرینی به جای مانده است که دربین تمام آنها،کتاب آموزشی شمارۀ۱هنوزهم توسط معلمین گیتارمورداستفاده قرارمیگیرد. فردیناندوکارولیFerdinando Carulli اودر ابتدا نوازنده ویولون سل بود،اما شیفته گیتارشدوخود اقدام به فراگیری آن نمودوبه بالاترین سطح از نوازندگی دست یافت.اجراهای مختلفی که در سراسراروپا داشت با تشویق بسیارروبروشد. شاید بتوان گفت کارولی،با بیش از۴۰۰اثرکه شامل قطعات مختلف وروش کامل آموزش گیتار(که برای اولین بارصورت می گرفت) یکی از مطرح ترین شخصیت های گیتارکلاسیک بوده است. فرانسیسکوتارگاFransisco De Asis Tarrega نوازنده بزرگی که با تکنیکهای بدیع وروشی جدیددرنوازندگی گیتارکلاسیک، به همراه تصنیف قطعات بسیارزیباکه روح هرشنونده ای رامحسورمی ساخت،اعتباری شگرف به این سازبخشید،سازی که تا آن زمان بی اهمیت وکم ارزش شنا خته می شد.قطعات معروف «خاطرات الحمرا»و«کاپریچیوعرب»از آثار اوست که قطعۀ اول،جزومحبوب ترین قطعات در بین نوازندگان گیتارکلاسیک می باشد. آندره سگوویا Andres Segovia بدون شک نوازندگان گیتار کلاسیک حال حاضر،مدیون یک نفرهستند:آندره سگوویا.کسی که به جرئت میتوان گفت نوازندگی گیتار کلاسیک وارتقا آن به یک ساز اصلی ارکستر،حاصل فعالیتهای او می باشد.با همت این نوازنده معاصربود که تدریس سازگیتاربه عنوان یک ساز مهم،مانند پیانو و ویولون دردانشگاه ها وسایرمراکزموسیقی مطرح شدوروشهای نوین تدریس راپایه ریزی نمود.اوچنان اعتباری به این سازبخشید که درهیچ دوره ای دیگرکسی به این مهم دست نیافته بود وگیتارتوانست بعد ازسالها خود رااززیر سایه سنگین سازهای دیگربیرون بکشد. ازنوازندگان برجستۀ امروزاین سبک می توان به جان ویلیامز(John Williams)،په په رومرو(Pepe Romero)،جولیان بریم(Julian Bream) ونارسیسو یه پز (Narciso yepes) اشاره کرد..