66433301 (021)

ترومپت
ساز ترومپت در دایره ساز های غربی جای می گیرد که در گروه ساز های غربی یا کلاسیک آموزشگاه موسیقی تاج بخش از مبتدی تا حرفه ای تدریس می شود.
لوله ترومپت به صورت مخروطی ویژه ‌است که به دهانه‌ای ناقوسی منتهی می‌شود لوله این ساز تا سده ۱۵ به شکل مستقیم ساخته می‌شده و از آن به بعد به شکل منحنی ساخته می‌شود. بر روی لوله سه دکمه مشاهده می‌شود که اولی باعث ازدیاد طول لوله برای بدست آوردن یک پرده بم می‌شود، فشار دکمه دوم صوت را نیم پرده و فشار دکمه سوم یک پرده و نیم پایین می‌آورد.