66433301 (021)

دایره
ساز دایره یکی از ساز های کوبه ای اصیل ایرانی است که در آموزشگاه موسیقی تاج بخش تدریس می شود.این ساز بسیار شبیه به ساز دف است اما از نظر شکل ظاهری و صدایی که از آن تولید می شود با دف تفاوت هایی دارد.دایره از دف کوچکتر است و تعداد زنجیر هایی که به آن وصل شده است از دف بسیار کمتر است. نواختن ساز دایره در کشورهای آسیایی نظیر ایران, افغانستان , تاجیکستان و ... رواج دارد.